Jareteigen Montessori ungdomskoleUngdomsskolen

Ungdomstiden i montessoripedagogikken omfatter det Maria Montessori kaller det tredje utviklingstrinnet (12-18 år). Dette utviklingstrinnet er igjen delt i to, hvor ungdomsskolen er første halvdel (12-15 år).

Det 3.utviklingstrinnet innledes med inngangen til puberteten. De drastiske ytre og indre forandringene ungdommene gjennomgår i disse årene er så omfattende at den unge voksne på 18 år på mange måter fremstår som et nytt menneske.

Montessori forteller oss at hele ungdommens liv skal være organisert på en slik måte at det gir muligheten for, når den tiden kommer, å gjøre en suksessfull entré inn i voksenlivet. Ikke nølende, isolert eller tilbakeholden – men med hodet høyt hevet og sikker på seg selv.

På Tønsberg Montessori ungdomsskole jobber elevene i et miniatyrsamfunn som speiler det store samfunnet de snart skal ut i. Her kan eleven lære om og forstå den verden de lever i, gjøre nytte for seg, bety noe for andre, finne sin identitet og bli respektert for den de er i trygge rammer. Elevenes forberedte miljø er i en paviljong på Jareteigen og på et gårdsbruk like ved Universitetet på Bakkenteigen.

Vi legger vekt på utvikling av hver enkelts personlighet, sosial og økonomisk uavhengighet, evne til omstilling, moralsk trening og dannelse. Uavhengighet nås gjennom egen innsats, gjennom sosiale erfaringer, ekte arbeid med ekte konsekvenser og gjennom samarbeid med andre. Dette vil føre til mennesker som er ivrige etter å lære, liker arbeid, er ansvarsfulle, rettferdige og med personlig integritet. Ungdommene utvikler seg til å bli ekte bidragsytere som er i stand til å jobbe for det gode i menneskeheten.

På ungdomsskolen vår deltar elevene i alle deler av den daglige driften. De lager mat til hverandre, tar vare på det fysiske miljøet, organiserer fysisk og kreativ aktivitet og diskuterer ytterligere forbedringer på ukentlige fellesmøter. Elevene har også anledning til å søke lederstillinger som blant annet leder for økonomi, dyr, planter, hotelldrift, birøkt, salg og PR.

Maria Montessori kalte ungdommene for «Erdkinder». Begrepet betyr “barn av jorden”, og henviser til ungdommens behov for å lære og forstå oppbyggingen av samfunnet gjennom en kombinasjon av studier og praktisk arbeid. Gjennom å ha både naturen og det menneskeskapte samfunnet representert i utdanningen, tilfredsstilles behovene og de menneskelige drivkreftene hos ungdommene i det tredje utviklingstrinnet.

De vil, i tillegg til den ordinære undervisningen, produsere og skape varer og tjenester til nytte for seg selv og andre, og som de kan selge til inntekt for egen økonomi. Denne kapitalen bruker de til å videreutvikle sitt «miniatyrsamfunn» for å forstå drivkreftene i et samfunn, og for å utvikle seg til et voksent menneske uavhengig av familien.

Har du spørsmål, kontakt ungdomsskolen her helene@tonsbergmontessori.no 

[/fusion_bmailto:lars.brunborg@montessori.vf.nouilder_column]