Tønsberg Montessori er stengt frem til og med 26. mars.

Til alle foresatte ved Tønsberg Montessori.

I dag, 12. mars, blir skoler og barnehager stengt over hele landet fra kl. 1800. Tønsberg Montessori er derfor stengt foreløpig frem til og med 26. mars. Første ordinære skole- og barnehagedag vil derfor være 27. mars. Vi vil holde dere fortløpende orientert dersom det skulle skje endringer.

Foresatte til skolebarn vil få oppgaver på e-post og/eller it´s learning som elevene skal gjøre. Det vil ikke være fridager for elevene, men de vil ha hjemmeundervisning.

NB! Vi vil ha tilbud til barn (i barneskole og barnehage) av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder barn med særlige omsorgsbehov, som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Dette er kritiske samfunnsfunksjoner:

*Styring og kriseledelse
*Forsvar
*Lov og orden
*Helse og omsorg
*Redningstjeneste
*IKT-sikkerhet i sivil sektor
*Natur og miljø
*Forsyningssikkerhet
*Vann og avløp
*Finansielle tjenester
*Kraftforsyning
*Elektroniske kommunikasjonstjenester
*Transport
*Satellittbaserte tjenester
*Apotekene

Dersom noen av dere foresatte tilhører en av disse gruppene eller har barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt og har behov for tilbud i barnehage eller barneskole, ønsker vi at dere snarest gir tilbakemelding på sekreter@montessori.vf.no. Vi vil ha tilbud klart til barn av foresatte som tilhører disse kritiske samfunnsfunksjoner i morgen og så lenge karanteneperioden varer. For disse barna vil skole- og barnehagedagen starte kl 0830.

Vh
Sindre Vinje

Tønsberg Montessoriskole

Epost: rektor@tonsbergmontessori.no

Tlf. 33018902