Styremøte 22.09.2020:

Styret har vedtatt disse elevtall for skoleåret 2021-2022:

140 elever totalt på skolen

Fordelt slik:

Småskolen 1-3 trinn: 45 elever

Storskolen 4-6 trinn: 35 elever

Ungdomsskolen 7-10 trinn: 60 elever