For søknad til barnetrinnet: Ta kontakt med Vigdis Gilberg på vigdis@tonsbergmontessori.no

For  søknad til ungdomstrinnet: Ta kontakt med Helene Torply på helene@tonsbergmontessori.no