For søknad til barnetrinnet: Ta kontakt med Wenche Gjerde på wenche@tonsbergmontessori.no

For  søknad til ungdomstrinnet: Ta kontakt med Helene Torply på helene@tonsbergmontessori.no