Oppholds-tilbud før og etter skolen(SFO)

Morgen-tilbud: Mandag – fredag: kl 7.30 – 8.30
Alle kan delta på dette, også de som ikke bruker SFO (ettermiddags -tilbudet)
Ettermiddags-tilbud  (SFO):
Mandag – torsdag: kl 14.30- 16.30
Fredag: kl 14.00 – 16.30
I skolens ferier: kl 7.30 – 16.30
SFO har sommerferie i juli og første uken i august.
Aktiviteter
SFO er en integrert del av skolens tilbud og en utvidelse av den ordinære skoledagen. Personalet er en del av Småskolens team, slik at det skapes trygghet gjennom kjente voksne som også er fortrolige med regler og rutiner.
I løpet av dagen legges det opp til aktiviteter som for eks  kunst, lek og aktivitet ute eller i gymsalen, musikk eller turer.
I ferieuker legges det planer for prosjekter eller større utflukter.