Priser Tønsberg Montessori

Barnehagepriser:

Gjeldende fra 01.01.2021

Full plass, 45 t/u kr. 3220,- pr. mnd.

Søskenmoderasjon: 30% på barn nr to og 50 % på barn nr tre eller flere.

Det legges til kr 450,-  i matpenger, som dekker utgiftene for brødmåltid, frukt og grønt og minst et varmt måltid i uka.

 I særlige tilfeller kan det søkes om reduserte foreldrepenger ved din hjemkommune.

Skolepriser

Barneskole:

Gjeldende fra 01.08.2020
Første barn kr  1.200,-pr mnd
Andre barn kr 900,- pr mnd
Øvrige barn  kr 700,- pr mnd

Ungdomsskole:

Første barn kr 1.700,- pr mnd
Andre barn Kr 1.200,- pr mnd

I særlige tilfeller i henhold til vårt inntaksreglement kan det søkes om reduserte skolepenger for foresatte for en angitt periode – Se  under Informasjon-skjemaer.

SFO og skolefri (1. – 4. Klasse)

Gjeldende fra 01.03-2020

Full plass pr .mnd

1900,-

1 langdag pr mnd.(kun fredager)

700,-

1 kort dag pr. mnd. (man-tors)

350,-

Gjesteplass kort dag(man-tors)

Gjesteplass lang dag (fredager)

175,-

200,-

Gjesteplass feriedag

225,-

Det gis søskenmoderasjon kun ved full plass på Sfo:  2.barn – 450,-/ Øvrige barn – 500,-

Åpningstider:

Morgentilbud: Mandag – Fredag: 7.30 – 8.30 (tilbud for alle på barnetrinnet og inngår ikke i SFO tilbudet).

SFO: Mandag – Torsdag: 14.30 – 16.30

Fredag: 14.00 – 16.30

Skoleferier: 7.30 – 16.30