Det søkes på Tønsberg kommune sin nettside her: https://www.tonsberg.kommune.no/tjenester/barnehage-og-skole/barnehage/soke-svare-bytte-eller-si-opp-barnehageplass/

Fristen er 1.mars!