Vi har noen få ledige barnehageplasser fra august 2020, fortrinnsvis for barn født i disse kull:
2016 og 2019