Tønsberg Montessori, Robergveien 347, 3157 Barkåker
tlf: 33 38 01 33

Kontaktperson Stilling Epost Mobil                    Telefon                
Sindre Findal Vinje Rektor rektor@tonsbergmontessori.no 90 60 99 79/ 33018902
Lars J. Brunborg

Wenche H. Gjerde

Assisterende rektor/avdelingleder ungdomsskolen

Avdelingsleder barnetrinnet

lars.brunborg@tonsbergmontessori.no

wenche.gjerde@montessori.vf.no

97 50 97 00

95 84 37 60

Denise  Ann Litleskare Barnehagestyrer styrer@montessori.vf.no 3301 89 09
Torunn Ouff Olsen Økonomi okonomi@montessori.vf.no 33 01 89 03
Tove Mathisen Sekretær sekreter@tonsbergmontessori.no 33 01 89 04
Småbarnas Hus 98 31 37 32
Lill Heggeli Pedagogisk leder

0-3

lill.heggeli@montessori.vf.no
Barnas Hus 46 87 30 51
Irene Soria Bautista  Pedagogisk leder 3-6 A irene.soria@montessori.vf.no
Annie Birgitte Andersen Pedagogisk leder 3-6 B annie.birgitte.andersen@montessori.vf.no
Småskolen
Helga Kristin Lunde Tveit

Nelya Sholudko

Kontaktlærer gruppe A

Kontaktlærer gruppe B

helga.kristin@montessori.vf.no

nelya.sholudko@montessori.vf.no

Storskolen
Wenche Herlofsen Gjerde Avdelingsleder Barnetrinnet/ Kontaktlærer i Storskolen wenche.gjerde@montessori.vf.no
Ungdomsskolen 46 85 29 37 33 01 89 07
Lars Brunborg/Ass. rektor

Karl Bruun

Helene Torply (halve klassen)Karl Bruun (halve klassen)

Helene Torply

Kontaktlærer  8.

Kontaktlærer 9.

Kontaktlærer 10

lars.brunborg@tonsbergmontessori.no

karl.bruun@montessori.vf.no

helene.torply@montessori.vf.no

karl.bruun@montessori.vf.no

helene.torply@montessori.vf.no

SFO 46 85 83 67
Marianne Pilemark  SFO leder  marianne.pilemark@montessori.vf.no                    
Andre
Astrid Mette Hegge  Styreleder styreleder@montessori.vf.no 40 20 19 59
Paulo Marcelo DeFaria  FAU leder FAU@montessori.vf.no
45 04 46 11