Organisasjonsmodell for Tønsberg Montessori
Styret
Rektor/Styrer
Ped. ledere
0-6 år
Ped. leder
6 – 9 år
Ped. ledere
9 – 15 år
Sekretær
Økonomi
Vaktmester
Renholder
Barnehage – SFO – Skole Administrasjon Bygning
Rektor har en 100 % administrativ stilling med ansvar for skolen og SFO.Barnehagestyrer har en 100% administrativ stilling som styrer i barnehagen.

Assisterende rektor/avdelingsleder i ungdomsskolen har en 100% stilling.

Pedagogiske ledere: Barnehagen 0-3 og 3-6, småskolen og storskolen har hver sine pedagogiske ledere. Denne personen har hovedansvaret for det som foregår i klassene.

Lærere blir tilsatt etter fagkrets og egnethet.
De som ikke har montessoribakgrunn får tilbud om å ta videreutdanning i faget med økonomisk støtte fra skolen.
Alle må tilpasse seg montessoripedagogikken.

SFO-leder har hovedansvaret for barna på SFO.
Det er ønskelig at SFO lederen har utdanning i fritidspedagogikk eller lignende.

Assistenter blir ansatt etter behov og egnethet.
Tønsberg Montessoriskole og barnehage stiller likt med alle offentlige skoler og barnehager når det gjelder økonomisk støtte til barn som har behov for særordninger.

Kontorpersonalet består av en sekretær og økonomiansvarlig. Sekretæren har bl.a. ansvar for sentralbord,utsendelser til foreldre og oppdatere informasjon på hjemmesiden. Økonomiansvarlig har oversikt over virksomhetens økonomi og betaling av barnehage- og skolepenger.

Vaktmester har ansvaret for vedlikehold av bygningen og driftsanlegget.

Renholder sørger for daglig rengjøring av skolen.