• Oppsigelse av skoleplass:     Oppsigelse av skoleplass
  • Oppsigelse av barnehageplass: Oppsigelse av barnehageplass
  • Søknad betalingsmoderasjon – bhg plass – Tønsberg kommune:  søknad-om-betalingsmoderasjon-på-bhg-plass-i-tønsberg-kommune-
  • Retningslinjer for søknad om redusert sats på skolepenger: Foresatte som kan dokumentere en samlet skattbar bruttoinntekt under 380.000,- kan gis en reduksjon på betaling av skolepenger for inntil 1 år. Søknadsfrist innen 15/9  hvert år.  Det har vært vanlig å innvilge ned mot 300,- pr mnd pr elev i barnetrinnet og ned mot 500,- pr mnd pr elev på ungdomstrinnet.