Filmen om montessoripedagogikk som ble filmet i vår barnehage og skole:

www.pbl.no   (Private barnehagers landsforbund – barnehagen er medlem)
www.montessori-ami.org   (AMI nettsted)
www.tonsberg.kommune.no (Tønsberg kommune)
www.vkt.no (Vestviken kollektivtrafikk)
www.lex.no (Hjem & skole)
https://www.usn.no/studier/finn-studier/larer-lektor-og-pedagogikk/montessoripedagogikk/  (Videreutdanning)
www.fug.no (Foreldreutvalget for grunnopplæringen)
www.fubhg.no  (Foreldreutvalget for barnehagen)
http://www.montessoriskolen.no/    (Holmestrand Internasjonale Montessoriskole)
http://www.falkenstenmontessori.n.nu/ (Horten Montessoriskole)
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/informasjon-til-foreldre/
http://montessoriguide.org/video-topic-index  (Diverse videoer om montessoripedagogikken)