Send SMS til kontaktlærer, skoleadministrasjon eller til SFO personellet

Foresatte har mulighet til å sende SMS til kontaktlærer, skoleadministrasjonen og SFO.
NB! IKKE send sensitiv informasjon på sms, kun korte meldinger om eks fravær.
Last ned Mobilskole appen på deres mobil, og følg instruksjonen derfra.
Alle foresatte blir  registrert i mobilskolen da deres barn starter på skolen.
Når appen er lastet inn så er det mulig med toveis kommunikasjon via denne.
For de som IKKE har smarttelefon 
Send sms til 03686  og skriv først kodeordet Jareteigen så klasse og beskjeden

Eks. Jareteigen 1 – Thor er syk.  (Husk mellomrom mellom Jareteigen og klasse)