Søknadsfristen for å søke barnehageplass fra august 2020 er 15.februar -20

Det søkes med bank Id her: https://www.tonsberg.kommune.no/tjenester/barnehage-og-skole/barnehage/soke-svare-bytte-eller-si-opp-barnehageplass/