Les mer

Å hjelpe livet til å utvikle seg selv. Dette er den grunnleggende oppgaven til en oppdrager.

Maria Montessori - kvinnen bak Montessori pedagogikken
Les mer

Småbarnas Hus 0-3

I Småbarnas Hus (for barn mellom 10 måneder og 2,5 år) er alle aktiviteter lagt frem for å gi barna mulighet til å utvikle selvstendighet, konsentrasjon og koordinasjon.

Les mer om Småbarnas Hus

Undervisning Jareteigen Montessori

Barnas Hus 3-6

Aktivitetene i Barnas Hus konsentrerer seg rundt fagområder som praktisk liv, sansetrenede materiell, språk, både muntlig og skriftlig, matematikk-både telling og regning, kulturelle områder som kunst, musikk, biologi, naturfag. Mens montessorimateriellet bringer verden inn til barna, legger vi også vekt på å gå ut og møte verden utenfor gjennom turer til skogen, museet, teater, konserter.

Les mer om Barnas Hus

Lærer bokstaver Jareteigen Montessori barnehage

Småskolen

Montessoriskolene er kjent for sitt konkretiseringsmateriell for innlæring av matematikk, språk og andre fag. De har friheten til å jobbe med materiell i så store mengder som de vil; de kan enten fordype seg eller så kan de ta litt etter litt i små mengder.

Les mer om småskolen

Montessori storskolen Tønsberg

Storskolen

I 6 til 12-årsalderen fungerer hjernen som en mosaikk. Mange biter skal på plass i løpet av disse årene. I Storskolen får barnet mulighet til fordypning og detaljstudier og å oppleve at bitene faller på plass og danner en helhet. De vil oppleve å bli eldst på skolen, og lærer seg å ta større moralsk og sosialt ansvar. Dermed gjennomgår alle storskolebarna en stor faglig, moralsk og sosial modning som individer.

Les mer om storskolen

Jareteigen Montessori ungdomskole

Ungdomsskolen

Ungdomstiden i montessoripedagogikken omfatter det Maria Montessori kaller det tredje utviklingstrinnet (12-18 år). Dette utviklingstrinnet er igjen delt i to, hvor ungdomsskolen er første halvdel (12-15 år).

Les mer om ungdomsskolen